המדריכים שלנו

המדריכים שלנו

עיקר גאוותנו היא על מדריכינו. כולם "חרשו" את ארצות היעד כשתרמיל על גבם, והם משלבים אהבת טיולים עם למידה והוראה בתחומים אקדמיים רלוונטיים. לכל אחד ואחת מהם אזור התמחות משלו, המשותף לכולם הוא ההערכה והכבוד שהם חשים לאנשים ולתרבויות ביעדים שאליהם הם מדריכים