ישראלים, פלישתים וכנענים: מסע בין אתרים ארכיאולוגיים
סדרת סיורים באתרים ארכיאולוגיים מהחשובים בארץ, המספרים את סיפורן של התרבויות הקדומות שהתקיימו כאן בתקופת המקרא. בתחילת כל סיור נקיים הרצאה בשטח על המקום, ונמשיך לביקור מודרך באתר.
מועד היציאה בהדרכת סטטוס
29/03/2024 גליה דורון ההרשמה בעיצומה
פרטים נוספים
ישראלים, פלישתים וכנענים: מסע בין אתרים ארכיאולוגיים
ההרשמה בעיצומה
ישראלים, פלישתים וכנענים: מסע בין אתרים ארכיאולוגיים
היסטוריה, חברה, פולחן ואמנות
באיי הים התיכון התפתחו תרבויות ייחודיות ומעניינות. בקורס נלמד עליהן דרך ההיסטוריה, הכלכלה, הבנייה, הפולחן ואורח החיים שלהן, מן העבר הרחוק עד ימינו.


פרטים נוספים
היסטוריה, חברה, פולחן ואמנות
ללא מועד יציאה
היסטוריה, חברה, פולחן ואמנות