הארכיטקטורה והאמנות שנוצרו במפגש מערב ומזרח
קורס על האמנות ההלניסטית העשירה, עם ארכיטקטורה ויצירות אמנות שלא נראו כמותן, ועל האמנות הרומית שהישגיה הגיעו לשיאים סגנוניים וטכנולוגיים.


פרטים נוספים
הארכיטקטורה והאמנות שנוצרו במפגש מערב ומזרח
ללא מועד יציאה
הארכיטקטורה והאמנות שנוצרו במפגש מערב ומזרח