10 ימי מסע לאורך הנילוס, כולל שיט בין לוקסור לאסואן
מסע לאורך הנילוס, בין הפירמידות, המקדשים ושכיות התרבות שנותרו מימיה של מצרים העתיקה ומהתקופה המוסלמית.
המראה בהדרכת סטטוס
08/03/2019 גליה דורון יציאה מובטחת
פרטים נוספים
10 ימי מסע לאורך הנילוס, כולל שיט בין לוקסור לאסואן
יציאה מובטחת
10 ימי מסע לאורך הנילוס, כולל שיט בין לוקסור לאסואן