תיירות אחראית

המשאבים התיירותיים שייכים למורשת המשותפת של האנושות, אך בצד זכותנו להנאה מן הטיול מוטלת עלינו החובה לנהוג באחריות ולפעול יחד לשימור הסביבה, לקידום הסובלנות ולשיפור ההבנה הבינלאומית, מתוך כיבוד ההעדפות החברתיות של כל העמים.

טיול הוא מפגש בין תרבותי, שנוטלים בו חלק גם בני המקום. אנחנו ערים לכך שבעצם המפגש יש כדי לשנות, ולעתים אף לפורר, את רקמת החיים המקומית, על רבדיה האקולוגיים, הכלכליים והחברתיים. לכן אנחנו רואים לעצמנו אחריות גדולה להגביר את התרומה ההדדית שהטיול מאפשר מתוך צמצום מרבי של נזקיו.

אנו מחויבים לעיצוב תיירות בת-קיימא, שתאפשר גם לאלה שיבואו אחרינו ליהנות מאותם הדברים שאנחנו נהנינו. זכרו: האדמה הזו מופקדת בידינו, אך היא שייכת, באותה המידה, לדורות שיבואו אחרינו. עלינו לשמר את כל היפה למענם.

כמטיילים של "אדמה מסעות וטיולים" אנחנו פונים אליכם בבקשה להקפיד על כללי ההתנהגות הבאים:

 

למדו כמה שיותר על היעד שאליו אתם נוסעים. מידע נרחב מגביר את ההערכה למקום ומעשיר את תחושת הסיפוק שלכם כתיירים.
כבדו את חוקי הארץ ואת מנהגיה, והימנעו מהתנהגות שהאוכלוסייה המקומית רואה בה התנהגות מעליבה ופוגעת.
כבדו את ייחודם של מיעוטים דתיים ואתניים, וסייעו בידם לשמור על מסורתם ולזכות בהכרה בערך תרבותם.
בעת ביקור באתר דתי כבדו את כללי ההתנהגות הנהוגים בו, ואל תפריעו למהלך הפולחן.
כבדו את מורשת האמנות, הארכיאולוגיה והתרבות של המקום. אל תרכשו עתיקות שהן חלק ממורשת הארץ.
כבדו את מורשת הטבע, ושמרו על הסביבה. השתמשו בטבע להנאתכם, אך פעלו לשימורו להנאתם של הדורות הבאים.
עשו כמיטב יכולתכם לרפות את ידיהם של אנשים המתפרנסים מפגיעה בבעלי חיים או בצמחים מוגנים. אל תעודדו את הכלכלה המקומית בכל מה שיכול לסכן, באופן ישיר או עקיף, את קיומם של מינים הנמצאים בסכנת הכחדה.
אל תרכשו שום מוצר או שירות, שהוא פרי ניצול ילדים.
לתיירות יש ערך רב לכלכלה המקומית. פעלו כך שהיתרונות הכלכליים יהיו נחלת כל המגזרים שאתם באים עמם במגע. תיירות התומכת במגוון פעילויות כלכליות מקומיות ומתחשבת בעלויות ובערכים סביבתיים מגנה על הכלכלה ותורמת לחלוקה הוגנת. 
חסכו במים ובאנרגיה, שני משאבים טבעיים יקרי ערך שהאנושות נאבקת להצלתם.
עשו כמיטב יכולתכם לצמצם את כמות האשפה ובמיוחד את האשפה הבלתי מתכלה,  שנוצרת כתוצאה משימושכם.
צלמו כאוות נפשכם, אבל אל תעשו זאת בכפייה. אם התבקשתם להימנע מצילום, אל תצלמו. אם התבקשתם לשלם עבור צילום, אנא שלמו את הסכום הנדרש.
התאזרו בסבלנות. לא בכל מקום נהוגים ערכים לדייקנות ולעמידה בזמנים שאתם מורגלים להם ולא בכל מקום יש תשתיות העומדות בקריטריונים של נוחות שאתם מכירים.