קורסים והרצאות

אדמה מציעה קורסים במגוון נושאים גיאוגרפיים, היסטוריים ותרבותייים. הקורסים נערכים בזום, בכיתת הלימוד שלנו, או בשטח.